Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

ЯК ВСТУПИТИ В ПОЛІТЕХНІКУ ПОЗНАНЬСЬКУ?

ВСТУП ДО ПОЛІТЕХНІКИ ПОЗНАНЬСЬКОЇ
Що потрібно знати?
 
1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
  В Політехніку Познаньську можуть вступати усі кандидати, які мають повну середню освіту та не мають протипоказань до навчання на обраній спеціальності. Для вступу в магістратуру кандидат повинен мати диплом бакалавра
2 ІСПИТИ, СПІВБЕСІДИ, ТЕСТУВАННЯ
 

При вступі до Політехніки беруть до уваги оцінки в атестаті з профільних предметів. Інформацію про те, які саме предмети на конкретну спеціальність беруть до уваги можна отримати у співробітників нашої Агенції

При вступі на програми польською мовою кандидати повинні підтвердити знання польської мови на рівні В2. Сертифікати StudentWay визнаються Познаньської Політехнікою. Для отримання сертифікату абітурієнти складають іспит в нашій Агенції

При вступі на англомовні спеціальності кандидати додатково надають міжнародний сертифікат, який підтверджує знання мови на рівні В2. Детальну інформацію про сертифікати англійської можна отримати у співробітників StudentWay

3 ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ВНЗ

1) аттестат о полном среднем образовании с апостилем (оригинал);

2) приложение к аттестату о полном среднем образовании с апостилем (оригинал);

3) перевод аттестата и приложения на польский язык *;

4) справка о прохождении медицинского осмотра для поступления в ВУЗ - не в все специальности;

5) перевод справки на польский язык *;

6) справка со школы со шкалой оценивания, с переводом на польский язык *;

7) справка со школы с информацией, что аттестат о полном среднем образовании, то есть дает право поступления в ВУЗы, с переводом на польский язык *;

8) 4 фото (35 мм * 45 мм);

9) копия паспорта;

10) анкета абитуриента

Для кандидатів на вступ до магістратури до перерахованих вище документів додається диплом бакалавра з додатком (з апостилем) і переклад цих документів на польську мову*

* Переклад на польську мову польським присяжним перекладачем і проставлення апостиля на освітніх документах виконує StudentWay (всі витрати по цим процедурам входять у вартість наших послуг)

4 ОПЛАТИ ПРИ ВСТУПІ

При реєстрації в електронній системі оплачується реєстраційний внесок. Сума реєстраційного внеску - 85 злотих

Якщо реєстрація на декілька спеціальностей, то реєстраційні внески оплачуються на кожну спеціальність

Реєстраційні внески не підлягають поверненню

Для отримання документа про зарахування (який потрібен для візи) необхідно оплати семестр навчання

5 ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Вартість навчання залежить від обраної спеціальності

БАКАЛАВРІАТ    МАГІСТРАТУРА    НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ

6 ГУРТОЖИТКИ

Політехніка Познаньська має свої гуртожитки. Розподіл місць проводиться самим ВНЗ, тобто можливості обирати, в якому гуртожитку проживати, немає можливості

Вартість проживання у гуртожитках близко 500 злотих за місяць

УСІ ВНЗ ПОЛЬЩІ

ПОСТУПЛЕНИЕ В ПОЛИТЕХНИКУ ПОЗНАНЬСКУЮ
Что нужно знать?
 

 

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
  В ПолитехникУ Познаньскую могут постуать все кандидаты, имеющие полное среднее образование и не имеют противопоказаний к обучению на выбранной специальности. Для поступления в магистратуру кандидат должен иметь диплом бакалавра
2 ЭКЗАМЕНЫ, СОБЕСЕДОВАНИЯ, ТЕСТИРОВАНИЯ
 

При поступлении в Политехнику принимают во внимание оценки в аттестате по профильным предметам. Информацию о том, какие именно предметы на конкретную специальность принимают во внимание можно получить у сотрудников нашего Агентства

При поступлении на программы на польском языке кандидаты должны подтвердить знание польского языка на уровне В2. Сертификаты StudentWay признаются Познанской Политехнике. Для получения сертификата абитуриенты сдают экзамен в нашем Агентстве

При поступлении на англоязычные специальности кандидаты дополнительно предоставляют международный сертификат, подтверждающий знание языка на уровне В2. Подробную информацию о сертификатах английского можно получить у сотрудников StudentWay

3 ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ

1) аттестат о полном среднем образовании с апостилем (оригинал);

2) приложение к аттестату о полном среднем образовании с апостилем (оригинал);

3) перевод аттестата и приложения на польский язык *;

4) справка о прохождении медицинского осмотра для поступления в ВУЗ - не в все специальности;

5) перевод справки на польский язык *;

6) сертификат ВНО и информационная справка с переводом на польский язык *;

7) справка со школы с информацией, что аттестат о полном среднем образовании, т.е. дает право поступления в ВУЗы, с переводом на польский язык *;

8) 4 фото (35 мм * 45 мм);

9) копия паспорта;

10) анкета абитуриента

Для кандидатов на поступление в магистратуру к перечисленным выше документав добавляется диплом бакалавра с приложением (с апостилем) и перевод этих документов на польский язык *

* Перевод на польский язык польским присяжным переводчиком и проставление апостиля на образовательных документах выполняет StudentWay (все расходы по этим процедурам входят в стоимость наших услуг)

4 ОПЛАТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

При регистрации в электронной системе оплачивается регистрационный взнос. Сумма регистрационного взноса - 85 злотых

Если регистрация на несколько специальностей, то регистрационные взносы оплачиваются на каждую специальность

Регистрационные взносы не подлежат возврату

Для получения документа о зачислении (который нужен для визы) необходимо оплаты семестр обучения

5 СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Стоимость обучения зависит от выбранной специальности

БАКАЛАВРИАТ    МАГИСТРАТУРА    ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ

6 ОБЩЕЖИТИЯ

Политехника Познаньская имеет свои общежития. Распределение мест проводится самим вузом, то есть возможности выбирать, в каком общежитии проживать, нет

Стоимость проживания в общежитиях близко 500 злотых в месяц

ВСЕ ВУЗЫ ПОЛЬШИ

Оновлено 25.01.2021


Оберіть зручний спосіб зв'язку та отримайте відповіді на свої запитання максимально швидко

Viber

Telegram

Messenger

Whatsapp

Instagram

Studentway® - всі права захищено