Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!
OnLine КУРС польської мови для абітурієнтів 2022. Попередній запис >>>

ЯК ВСТУПИТИ В АКАДЕМІЮ МОДЖЕВСЬКОГО?

ВСТУП ДО АКАДЕМІЇ ІМ. А.Ф. МОДЖЕВСЬКОГО У КРАКОВІ
Що потрібно знати?
 
1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
  В Академію ім. А.Ф. Моджевського можуть вступати усі кандидати, які мають повну середню освіту та не мають протипоказань до навчання на обраній спеціальності. Для вступу в магістратуру кандидат повинен мати диплом бакалавра
2 ІСПИТИ, СПІВБЕСІДИ, ТЕСТУВАННЯ
 

При вступі на програми польською мовою кандидати повинні підтвердити знання польської мови на рівні В1. Це може бути іспит у Кракові, іспит у Києві (іспити платні), або надати сертифікат однієї з Агенцій, котрий визнає Академія Моджевського. Сертифікати StudentWay офіційно визнаються Академією Моджевського. Для отримання сертифікату абітурієнти складають іспит в нашій Агенції

При вступі на англомовні спеціальності кандидати додатково надають міжнародний сертифікат, який підтверджує знання мови на рівні В2. Детальну інформацію про сертифікати англійської можна отримати у співробітників StudentWay. Також можливо скласти іспит з англійської мови у Кракові або у Києві (іспити платні)

Періодично в Академії бувають програми фінансування. При вступі на такі програми кандидати проходять конкурсний відбір (рівень знання мови)

3 ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ВНЗ

1) атестат про повну середню освіту з апостилем (оригінал);

2) додаток до атестата про повну середню освіту з апостилем (оригінал);

3) переклад атестата і додатку на польську мову*;

4) довідка про проходження медичного огляду для вступу до ВНЗ - не на усі спеціальності;

5) переклад довідки на польську мову*;

6) сертифікат ЗНО та інформаційна довідка з перекладом на польську мову*;

7) довідка зі школи з інформацією, що атестат про повну середню освіту, тобто дає право вступу до ВНЗ, з перекладом на польську мову*;

8) 4 фото (35 мм * 45 мм);

9) копія закордонного паспорта;

10) анкета абітурієнта

Для кандидатів на вступ до магістратури до перерахованих вище документів додається диплом бакалавра з додатком (з апостилем) і переклад цих документів на польську мову*

* Переклад на польську мову польським присяжним перекладачем і проставлення апостиля на освітніх документах виконує StudentWay (всі витрати по цим процедурам входять у вартість наших послуг)

4 ОПЛАТИ ПРИ ВСТУПІ

При реєстрації в електронній системі оплачується реєстраційний внесок. Сума реєстраційного внеску - 100 злотих

Якщо реєстрація на декілька спеціальностей, то реєстраційні внески оплачуються на кожну спеціальність

Реєстраційні внески не підлягають поверненню

Після прийому на навчання оплачується вступний внесок - 400 злотих на індивідуальний рахунок студента

Для отримання документа про зарахування (який потрібен для візи) необхідно оплати семестр навчання

5 ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Вартість навчання залежить від обраної спеціальності

БАКАЛАВРІАТ    МАГІСТРАТУРА    НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ

6 ГУРТОЖИТКИ

Академія Моджевського не має своїх гуртожитків. Студенти можуть забронювати проживання у декількох приватних гуртожитках Кракова, або у гуртожитках державних університетів (при наявності вільних місць)

Вартість проживання у приватних гуртожитках від 740 злотих за місяць. Вартість проживання у гуртожитках державних ВНЗ - від 500 злотих за місяць. Детальну інформацію щодо варіантів проживання у Кракові можна отримати у представників Агенції StudentWay

УСІ ВНЗ ПОЛЬЩІ

ПОСТУПЛЕНИЕ В АКАДЕМИЮ ИМ. А.Ф. МОДЖЕВСКОГО В КРАКОВЕ
Что нужно знать?
 

 

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
  В Академию им. А.Ф. Моджевского могут вступать все кандидаты, имеющие полное среднее образование и не имеют противопоказаний к обучению на выбранной специальности. Для поступления в магистратуру кандидат должен иметь диплом бакалавра
2 ЭКЗАМЕНЫ, СОБЕСЕДОВАНИЯ, ТЕСТИРОВАНИЯ
 

При поступлении на программы на польском языке кандидаты должны подтвердить знание польского языка на уровне В1. Это может быть экзамен в Кракове, экзамен в Киеве (экзамены платные) или предоставить сертификат одного из агентств, который признает Академия Моджевского. Сертификаты StudentWay официально признаются Академией Моджевского. Для получения сертификата абитуриенты сдают экзамен в нашем Агентстве

При поступлении на англоязычные специальности кандидаты дополнительно предоставляют международный сертификат, подтверждающий знание языка на уровне В2. Подробную информацию о сертификатах английского можно получить у сотрудников StudentWay. Также возможно сдать экзамен по английскому языку в Кракове или в Киеве (экзамены платные)

Периодически в Академии бывают программы финансирования. При поступлении на такие программы кандидаты проходят конкурсный отбор (уровень знания языка)

3 ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ

1) аттестат о полном среднем образовании с апостилем (оригинал);

2) приложение к аттестату о полном среднем образовании с апостилем (оригинал);

3) перевод аттестата и приложения на польский язык *;

4) справка о прохождении медицинского осмотра для поступления в ВУЗ - не в все специальности;

5) перевод справки на польский язык *;

6) сертификат ВНО и информационная справка с переводом на польский язык *;

7) справка со школы с информацией, что аттестат о полном среднем образовании, т.е. дает право поступления в ВУЗы, с переводом на польский язык *;

8) 4 фото (35 мм * 45 мм);

9) копия паспорта;

10) анкета абитуриента

Для кандидатів на вступ до магістратури до перерахованих вище документів додається диплом бакалавра з додатком (з апостилем) і переклад цих документів на польську мову*

* Переклад на польську мову польським присяжним перекладачем і проставлення апостиля на освітніх документах виконує StudentWay (всі витрати по цим процедурам входять у вартість наших послуг)

4 ОПЛАТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

При регистрации в электронной системе оплачивается регистрационный взнос. Сумма регистрационного взноса - 100 злотых

Если регистрация на несколько специальностей, то регистрационные взносы оплачиваются на каждую специальность

Регистрационные взносы не подлежат возврату

После приема на обучение оплачивается вступительный взнос - 400 злотых на индивидуальный счет студента

Для получения документа о зачислении (который нужен для визы) необходимо оплатить семестр обучения

5 СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Стоимость обучения зависит от выбранной специальности

БАКАЛАВРИАТ    МАГИСТРАТУРА    ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ

6 ОБЩЕЖИТИЯ

Академия Моджевского не имеет своих общежитий. Студенты могут забронировать проживание в нескольких частных общежитиях Краков, или в общежитиях государственных университетов (при наличии свободных мест)

Стоимость проживания в частных общежитиях от 740 злотых в месяц. Стоимость проживания в общежитиях государственных ВУЗов - от 500 злотых в месяц. Подробную информацию о вариантах проживания в Кракове можно получить в представителей Агенства StudentWay

ВСЕ ВУЗЫ ПОЛЬШИ

Оновлено 25.01.2021


Оберіть зручний спосіб зв'язку та отримайте відповіді на свої запитання максимально швидко

Viber

Telegram

Messenger

Whatsapp

Instagram

Studentway® - всі права захищено