Діагностична робота з математики для 1-4 класів – Освіта.UA

[ad_1]

Діагностична робота з математики для 1-4 класів

Робота є засобом зворотного зв’язку між учителем і учнями, який підтверджує рівень засвоєння навчального питання

Дизайн “Дитячий розвиток” пропонує вчителям початкових класів діагностичну роботу з математики, яка є засобом зворотного зв’язку між учителем та учнями, підтверджує рівень засвоєння учнями навчальних питань і спрямована на корекцію результатів навчання.

Діагностичну роботу доцільно проводити наприкінці вивчення кожної теми. Змістом запропонованих робіт є компетентнісно орієнтовані завдання.

За результатами такої роботи можна отримати об’єктивну інформацію про рівень досягнення учнями очікуваних результатів навчання на тому чи іншому етапі засвоєння навчального програмного матеріалу.

Діагностична робота з математики для І класу. Діагностика працює з математики для І класу містять 4 навчальні завдання, спрямовані на виявлення стану сформованості навичок читання, письма та порівняння чисел, навичок рахунку, уміння розв’язувати математичні вирази та прості сюжетні задачі, які є моделями реальних ситуацій; уміння співвідносити реальні предмети з моделями та зображеннями геометричних фігур; оперувати цінностями; використовувати дані для вирішення практичних задач і ситуацій тощо.

Діагностична робота з математики для ІІ класу. Діагностика працює з математики для ІІ класу містить 5 навчальних завдань, спрямованих на виявлення стану сформованості навичок ІТ та вдосконалення вмінь розуміти сутність множення та ділення; уміння вирішувати складні сюжетні завдання; виконувати арифметичні дії над іменованими числами; оперувати грошима в уявному процесі купівлі-продажу та в практичній діяльності; розпізнавати геометричні фігури за важливими ознаками.

Діагностична робота з математики для ІІІ класу. Діагностика працює з математики для ІІІ класу містить 6 навчальних завдань, спрямованих на визначення стану сформованості навичок рахунку, уміння читати і писати числа, визначення цифрового складу трицифрового числа, подання числа у вигляді суми цифр. умови; удосконалення вмінь застосовувати в обчисленнях принцип знаходження частин числа та числа за розміром його частин, порівнювати дроби; уміння розв’язувати рівняння на основі правил знаходження невідомого компонента арифметичної дії; розв’язувати складні сюжетні задачі; конвертувати значення, виражені в двох одиницях номіналу, і визначати час за допомогою годинника з точністю до хвилини.

Діагностична робота з математики для 4 класу. Діагностика працює з математики для IV класу містять 7 навчальних завдань, спрямованих на розпізнавання стану розвитку навичок читання, письма та порівняння багатоцифрових чисел, навичок рахунку, удосконалення вмінь застосовувати принцип знаходження дробу та числа за розміром його частки. в обчисленнях, порівнянні дробів; розв’язувати складні сюжетні задачі; перетворювати величини, виражені двома одиницями номіналу, і визначати час за допомогою годинника з точністю до хвилини; розпізнавати та класифікувати геометричні фігури за важливими ознаками; повні лінійні діаграми; виконувати арифметичні дії над іменованими числами; розрізняти кути (прямі, гострі, тупі); використовувати формули для обчислення швидкості, пройденого шляху та часу в процесі розв’язування практичних задач; використовувати формулу для обчислення площі прямокутника в навчальних і практичних ситуаціях.[ad_2]
Надано з: Освіта UA

Назад
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
ОНЛАЙН ЧАТ