Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ В ПРАЗІ

Vysoká škola ekonomická v Praze

Информация на русском языке находится внизу страницы

Vysoká škola ekonomická v Praze

Вища школа економіки у Празі

Вартість навчання: чеською мовою - безкоштовно, англійською - платне

Категорія: університет

Статус вузу: державний

Місто: Прага

Рік заснування: 1953

Освітні рівні: бакалаврат, магістратура, докторантура

Веб-сайт: www.vse.cz

Адреса: nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3

ФАКУЛЬТЕТИ

Консультації стосовно вступу за телефоном + 38 097 113 76 29

Празький Економічний Університет заснований 1 вересня 1953 року. В даний час його прийнято вважати найкращим і найпрестижнішим вузом у своїй сфері в Чехії. Сьогодні Празький Економічний Університет - визнаний лідер серед економічних вузів країни. Він входить до союзу європейських шкіл менеджменту (CEMS), куди приймають тільки по одному провідному вузу, що здійснює підготовку економістів і менеджерів, з кожної країни Європи. Дипломи випускників Празького економічного університету офіційно визнані в країнах ЄС.

Зараз на 6 факультетах проходять навчання 15 тис. студентів. 5 факультетів знаходяться в Празі (міжнародних відносин, фінансів і бухобліку, інформатики та статистики, менеджменту та економіки підприємств, економіки народного господарства), а 6-й (факультет менеджменту) – в Йінджихові Градці, який розташований на півдні Чехії. Викладання в університеті ведеться виключно чеською мовою. Університет пропонує навчання за двома освітніми програмами - бакалаврат і магістратура.

Право вибору предметів для вивчення дає кожному студенту можливість спеціалізуватися в тому напрямку, який необхідно особисто йому. Таким чином, кожен випускник стає унікальним фахівцем, маючи набір конкретних знань, які він згодом зможе широко застосовувати на практиці. Крім того, навчання студенти можуть поєднувати з роботою в самостійно обраній фірмі, що дозволяє усувати прогалини в професійних знаннях безпосередньо в університеті, а не після його закінчення. В результаті зберігається цінний для побудови ділової кар'єри час.

Не можна не відзначити високу якість навчання, яким відрізняється університет. Так, при тестуванні якості викладання на економічних факультетах всіх вузів Чехії, акредитаційна комісія уряду країни віднесла Празький Економічний Університет до найвищої групи за якістю.

При вступі, як правило, здаються іспити у вигляді тестів: письмовий іспит з чеської мови для іноземців, математика (шкільна програма), мова на вибір (англійська, німецька, іспанська, італійська, французька). Варто відзначити, що 2-а мова на вибір здається тільки на факультеті міжнародних відносин. Конкурс в університеті становить 2-4 особи на місце (залежно від спеціальності та факультету).

В даний час Празький Економічний Університет здійснює міжнародне співробітництво із всесвітньо відомими університетами, такими як: Гарвардський Університет, Кембриджський Університет; Стенфордський Університет, Прінстонський Університет; Паризький Університет (Сорбонна); Нью-Йоркський Університет, Університетами Берклі і Сант-Дієго (Каліфорнія); Бостонський Університет; Університет Пітсбурга і Університет Ессекса. В рамках міжнародних програм TEMPUS і SOCRATES студенти Празького Економічного Університету виїжджають вчитися в США та інші розвинені європейські держави.

Studentway® - усі права захищено

Vysoká škola ekonomická v Praze

Высшая школа экономики в Праге

Стоимость обучения: на чешском языке - бесплатно, на английском - платное

Категория: университет

Статус ВУЗа: государственный

Город: Прага

Год основания: 1953

Образовательные уровни: бакалавриат, магистратура, докторантура

Веб-сайт: www.vse.cz

Адрес: nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3

ФАКУЛЬТЕТЫ

Консультации по поступлению

Пражский Экономический Университет основан 1 сентября 1953 года. В настоящее время его принято считать самым лучшим и самым престижным вузом в своей области в Чехии. Сегодня Пражский Экономический Университет – признанный лидер среди экономических вузов страны. Он входит в Союз европейских школ менеджмента (CEMS), куда принимают только по одному ведущему вузу, осуществляющему подготовку экономистов и менеджеров, из каждой страны Европы. Дипломы выпускников Пражского Экономического Университета официально признаны в странах ЕС.

Сейчас на 6 факультетах проходят обучение 15 тыс. студентов. 5 факультетов находятся в Праге (международных отношений, финансов и бухучета, информатики и статистики, менеджмента и экономики предприятий, экономики народного хозяйства), а 6-й (факультет менеджмента) – в Йинджихове Градце, который расположен на юге Чехии. Преподавание в Университете ведется исключительно на чешском языке. Университет предлагает обучение по двум образовательным программам – бакалавриат и магистратура – по выбору студентов.

Право выбора предметов для изучения дает каждому студенту возможность специализироваться в том направлении, которое необходимо лично ему. Таким образом, каждый выпускник становится уникальным специалистом, имея набор конкретных знаний, которые он впоследствии сможет широко применять на практике. Кроме того, учебу студенты могут сочетать с работой в самостоятельно выбранной фирме, что позволяет устранять пробелы в профессиональных знаниях непосредственно в университете, а не по его окончании. В результате сохраняется ценное для построения деловой карьеры время.

Нельзя не отметить высокое качество обучения, которым отличается Университет. Так, при тестировании качества преподавания на экономических факультетах всех вузов Чехии Аккредитационная комиссия правительства страны отнесла Пражский Экономический Университет к наивысшей группе по качеству.

При поступлении, как правило, сдаются экзамены в виде тестов: письменный экзамен по чешскому языку для иностранцев, математика (школьная программа), язык на выбор (английский, немецкий, испанский, итальянский, французский). Стоит отметить, что 2-й язык на выбор сдается только на факультете международных отношений. Конкурс в Университете составляет 2-4 человека на место (в зависимости от специальности и факультета).

В настоящее время Пражский Экономический Университет осуществляет международное сотрудничество со всемирно известными университетами, такими как: Гарвардский Университет, Кембриджский Университет; Стенфордский Университет, Принстонский Университет; Парижский Университет (Сорбонна); Нью-Йоркский Университет, Университетами Беркли и Сант-Диего (Калифорния); Бостонский Университет; Мичиганский Университет; Университет Питсбурга и Университет Эссекса. В рамках международных программ TEMPUS и SOCRATES студенты Пражского Экономического Университета выезжают учиться в США и другие развитые европейские государства.

Studentway® - все права защищены