Время работы с 10:00 до 18:00.
Выходной суббота и воскресенье.
ПОЛЬСКИЙ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 2021. Телеграм-чат. ! Удобно и бесплатно. ПРИСОЕДИНЯЙСЯ>>>

КАРЛІВ УНІВЕРСИТЕТ

Univerzita Karlova v Praze

Информация на русском языке находится внизу страницы

Univerzita Karlova v Praze

Карлів Університет

Вартість навчання: чеською мовою - безкоштовно, англійською - від 7 000 до 15 000 доларів на рік.

Категорія: університет

Статус вузу: державний

Місто: Прага

Рік заснування: 1348

Освітні рівні: бакалаврат, магістратура, докторантура

Період навчання: 3-7 років

Початок навчання: 1 вересня

Веб-сайт: www.cuni.cz

Адреса: Ovocný trh 3–5 Praha 1, 116 36 Česká republika

ФАКУЛЬТЕТИ

Консультації стосовно вступу за телефоном + 38 097 113 76 29

Заснований в 1348 році Карлом IV (на честь якого і був названий), Карлів університет в Празі на даний час – один з найстаріших університетів світу, завдяки сформованим унікальним традиціям його по праву можна вважати найважливішим культурним закладом країни.

Зараз в Карловому університеті навчається близько 50 тисяч студентів. Приблизно 10% від загального числа учнів складають іноземці. Карлів університет є членом Асоціації європейських вузів, як і Оксфорд, Бонн, Лейден, Болонья, Сорбонна і Університет Женеви. У Карловому університеті 17 факультетів (14 знаходяться в Празі, два – в Градці Кралове і один в Плзні): медичний, теологічний, фармацевтичний, філософський, юридичний; фізико-математичний (інформатика), педагогічний; природознавчий, фізичної культури і спорту, соціальних наук (менеджмент, економіка, журналістика, міжнародні відносини), гуманітарних наук. Форми навчання в університеті: очне відділення, заочне відділення, комбіноване. Лекції на факультетах читають викладачі з провідних університетів світу.

Навчання в Карловому університеті здійснюється за 3-ма освітніми програмами: бакалаврат, магістратура та докторантура. В даний час на бакалавраті навчаються понад 15 тисяч студентів, на магістратурі – 26 тисяч і більше 7 тисяч – на докторантурі. Навчання в університеті ведеться трьома мовами: чеською, англійською, німецькою. Вартість навчання розраховується індивідуально. Щоб вступити до даного університету абітурієнтам слід пройти підготовчу програму на базі Карлового коледжу або будь-яких інших навчальних закладів, які пропонують необхідні для цього програми.

Для вступу в Карлів університет необхідна наявність наступних документів: атестата про середню освіту (вступ на бакалаврат); диплома бакалавра – для вступу на програму магістратури; офіційного підтвердження того, що студент володіє чеською мовою, а також мотиваційного листа. Крім того, кожен з факультетів даного вузу може висувати додаткові вимоги до прийому студентів.

Studentway® - усі права захищено

Univerzita Karlova v Praze

Карлов Университет

Стоимость обучения: на чешском языке - бесплатно, на английском - от 7 000 до 15 000 долларов в год.

Категория: университет

Статус ВУЗа: государственный

Город: Прага

Год основания: 1348

Образовательные уровни: бакалавриат, магистратура, докторантура

Сроки обучения: 3-7 лет

Начало учебы: 1 сентября

Веб-сайт: www.cuni.cz

Адрес: Ovocný trh 3–5 Praha 1, 116 36 Česká republika

ФАКУЛЬТЕТЫ

Косультации по поступлению

Основанный в 1348 году Карлом IV (в честь которого и был назван), Карлов университет в Праге в настоящее время – один из самых старых университетов мира, благодаря сложившимся уникальным традициям его по праву можно считать важнейшим культурным учреждением страны.

Сейчас в Карловом университете обучается около 50 тысяч студентов. Приблизительно 10% от общего числа учащихся составляют иностранцы. Карлов университет является членом Ассоциации Европейских вузов, как и Оксфорд, Бонн, Лейден, Болонья, Сорбонна и Университет Женевы. В Карловом университете 17 факультетов (14 находятся в Праге, два – в Градце Кралове и один в Плзни): медицинский, теологический, фармацевтический, философский, юридический; физико-математический (информатика), педагогический; природоведческий, физической культуры и спорта, социальных наук (менеджмент, экономика, журналистика, международные отношения), гуманитарных наук. Формы обучения в университете: очное отделение, заочное отделение, комбинированное. Лекции на факультетах читают преподаватели из ведущих университетов мира.

Обучение в Карловом университете осуществляется по 3-м образовательным программам: бакалавриат, магистратура и докторантура. В настоящее время на бакалавриате обучаются более 15 тысяч студентов, на магистратуре – 26 тысяч и более 7 тысяч – на докторантуре. Обучение в университете ведется на трех языках: чешском, английском, немецком. Стоимость обучения рассчитывается индивидуально. Чтобы поступить в Карлов университет абитуриентам следует пройти подготовительную программу на базе Карлового колледжа или каких-либо других учебных заведений, которые предлагают необходимые для этого программы.

Для поступления в Карлов университет необходимо наличие следующих документов: аттестата о среднем образовании (поступление на бакалавриат); диплома бакалавра – для поступления на программу магистратуры; официального подтверждения того, что студент владеет чешским языком, а также мотивационного письма. Кроме того, каждый из факультетов данного вуза может выдвигать дополнительные требования к приему студентов.

 Studentway® - все права защищены