Результати конкурсу при вступі до магістратури – Освіта.UA

[ad_1]

Конкурсний бал при вступі до аспірантури

Як розраховується конкурсний бал для вступу до магістратури?

Конкурсний бал – це комплексна оцінка досягнень учасника, розрахована на основі результатів вступного випробування та інших конкурсних показників для вступу до магістратури.

За результатами конкурсу здійснюється відбір кандидатів на конкурсні пропозиції до ВНЗ.

Інформація про результати вступних випробувань та інші показники конкурсності вноситься до реєстру учасників в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та відображається на сайті Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA».

Формула для розрахунку конкурсного балу

Конкурсний відбір до магістратури буде здійснюватися за такою формулою:

Результат змагання (КБ) = 0,2 × P1 + 0,2 × P2 + 0,6 × P3,

Де:

  • П1 – оцінка тесту ЄВІ загальноосвітньої компетентності;
  • П2 – оцінка ЗНО з іноземної мови ЄВІ;
  • П3 – оцінка іспиту ЕФВВ (ЕДКИ) або оцінка фахового іспиту у випадках, передбачених цим Порядком.

У той же час результат EDKI за шкалою 200-400 перетворюється в результат P3 за шкалою 100-200 шляхом множення результату EDKI на:

  • 0,5 за спеціальністю 125 «Кібербезпека та захист інформації»;
  • 0,625 для спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт» та 275 «Транспортні технології (за видами)».

Якщо після множення результат P3 перевищує 200, він приймається рівним 200.

Оцінка за співбесіду з іноземної мови замість обох елементів ЄВІ зараховується до конкурсного балу з коефіцієнтом 0,4.

Оцінка вступного іспиту для іноземців є єдиною складовою конкурсної оцінки для цієї категорії кандидатів.

В інших випадках конкурсний бал обчислюється як сума балів вступних випробувань та інших показників конкурсного відбору відповідно до Положення про прийом на роботу.

При різній кількості елементів у змагальному м’ячі необхідно дотримуватися принципу рівності прав учасників.

Мінімальний бал на вступних випробуваннях

У правилах набору ВНЗ самостійно визначає мінімальну кількість балів вступних випробувань (конкурсних балів), з якою кандидат допускається до участі в конкурсі.

Оцінка супровідних листів

Критерії оцінювання супровідних листів затверджуються головами приймальних комісій закладів освіти та мають бути оприлюднені на сайті університету не пізніше 1 червня 2024 року.

У разі проведення конкурсного відбору за супровідними листами університет перевіряє супровідні листи на оригінальність тексту та надає результати такої перевірки Уповноваженому з питань протидії та виявлення корупції.

Перехресний запис

Вступити до вищого навчального закладу для здобуття ступеня магістра можна за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або магістра та здобутим за іншою спеціальністю освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за умови успішного складання вступних випробувань.

Університет у правилах прийому на роботу може встановлювати додаткові вимоги до такої категорії осіб щодо умов навчання, у тому числі додаткові обов’язкові елементи освіти в індивідуальному навчальному плані та обмеження щодо можливого поєднання спеціальностей з різних галузей знань.

Види іспитів

У 2024 році вступ до магістратури буде можливий на основі єдиного вступного випробування, одного вступного випробування ЗНО, фахових іспитів у ВНЗ, індивідуальної усної співбесіди або рецензування супровідних листів. З переліком іспитів та фахових випробувань для вступу до магістратури у 2024 році за окремими спеціальностями можна ознайомитися за посиланням.

Складено відповідно до нормативних документів Порядок вступу до вищих навчальних закладів України у 2024 році

Приєднуйтесь до каналу, щоб отримувати оперативну інформацію щодо стартової кампанії Вступ.ОСВІТА.UA. Навчання в магістратурі та аспірантурі в Telegram.[ad_2]
Надано з: Освіта UA

Назад
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
ОНЛАЙН ЧАТ