Право на здобуття вищої професійної освіти – Освіта.UA

[ad_1]

Право на здобуття професійної довузівської освіти

Про важливі загальні питання щодо реалізації права на професійну початкову освіту

Право на якісну та доступну вищу професійну освіту включає такі елементи: право на здобуття вищої професійної освіти протягом життя, право на доступність вищої професійної освіти, право на безоплатну вищу професійну освіту у випадках та порядку, встановлених законом. за законом.

Хто може вступити до закладу професійної початкової освіти?

На навчання для здобуття початкової професійної освіти приймаються:

 • особи, які здобули загальну початкову освіту (9 класів) – здобуття освітньо-професійного ступеня молодшого професійного бакалавра за денною (дуальною) формою навчання одночасно з реалізацією освітньої програми загальноосвітнього навчального закладу з професійно-технічним профіль;

 • особи, які закінчили середню загальноосвітню або середню спеціальну школу незалежно від отриманого профілю;

 • особи, які досягли рівня освіти та кваліфікації кваліфікованого робітника;

 • особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або освітньо-професійний ступінь молодшого бакалавра за спеціальністю;

 • особи, які отримали будь-який ступінь вищої освіти.

Чи можна здобути професійно-підготовчу освіту за іншою спеціальністю?

Люди які:

 • раніше мали цей рівень або ступінь вищої освіти;

 • мають повну загальну середню освіту та здобувають ступінь молодшого освітньо-професійного бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або вищу освіту тривалістю не менше одного року за індивідуальним планом навчання.

Чи можу я відразу приєднатися до другого курсу?

Прийом кандидатів на перший курс навчання здійснюється на загальних умовах. Проте окремі категорії людей мають можливість одразу вступити на другий або вищі курси.

Зокрема, на другий (третій) напрям підготовки або на перший курс за скороченим терміном навчання можуть прийматися особи, які мають повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

Особи, які бажають здобути початкову професійну освіту за іншою спеціальністю, можуть вступати також на перший курс (особливо зі скороченим терміном навчання), другий або вищі курси.

Чи можна поновити з франшизою?

Відраховані студенти, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, можуть бути поновлені на ту саму або суміжну спеціальність за галуззю знань у тому ж чи іншому закладі освіти за тим самим чи іншим напрямом підготовки, за спеціальністю іншої галузі знань за той самий або попередній курс.

Відраховані студенти молодшого бакалавра та бакалавра мають право поновити їх за індивідуальною програмою за такою самою або суміжною спеціальністю галузі знань у тому ж або іншому навчальному закладі.

Хто має право робити внески до бюджету?

Усі громадяни України мають право на безоплатне здобуття початкової професійної освіти в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі, якщо вони здобувають цей рівень освіти вперше.

Це обмеження не поширюється на ветеранів та кандидатів до військово-технічних навчальних закладів сержантського і професійно-технічного складу з особливими умовами навчання.

Окремі категорії іноземців нарівні з громадянами України мають право на здобуття довищої професійно-технічної освіти, зокрема за рахунок бюджету:

 • іноземці та особи без громадянства та закордонні (тобто етнічні) українці, які постійно проживають в Україні;

 • особи, визнані біженцями;

 • людей, які потребують додаткового захисту.

Стосовно громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь, які не мають посвідки на тимчасове (постійне) проживання в Україні, такі особи прийматимуться на навчання у 2024 році за індивідуальною згодою МОН.

Чи можна навчатися на кількох спеціальностях одночасно?

Особи, які навчаються у закладах початкової професійної освіти, мають право на освіту:

 • одночасно за кількома освітньо-професійними програмами (тобто за різними спеціальностями) у професійно-технічному дитячому садку;

 • у кількох професійно-технічних дошкільних (вищих) навчальних закладах за різними формами навчання (наприклад, денна та заочна).

При цьому не допускається одночасне здобуття бюджетної освіти за двома і більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами навчання). Це означає, що ви можете отримати лише одну освіту безкоштовно.

Складено на основі діючих Порядок набору до професійно-технічних навчальних закладів.

Приєднуйтесь до каналу, щоб отримувати оперативну інформацію щодо стартової кампанії Вступ.ОСВІТА.UA в Telegram.[ad_2]
Надано з: Освіта UA

Назад
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
ОНЛАЙН ЧАТ