Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

ЯК ВСТУПИТИ В УНІВЕРСИТЕТ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА У ПОЗНАНІ?

ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
Що потрібно знати?
 
1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
  В Університет ім. Адама Міцкевича можуть вступати усі кандидати, які мають повну середню освіту та не мають протипоказань до навчання на обраній спеціальності. Для вступу в магістратуру кандидат повинен мати диплом бакалавра
2 ІСПИТИ, СПІВБЕСІДИ, ТЕСТУВАННЯ
 

При вступі на бакалавріат беруть до уваги бали по ЗНО з профільних преметів. Які саме предмети для якої спеціальності, можете дізнатися у представників нашої Агенції

При вступі на англомовні спеціальності кандидати додатково надають міжнародний сертифікат, який підтверджує знання мови на рівні В2. Детальну інформацію про сертифікати англійської можна отримати у співробітників StudentWay

Кандидати з Картою Поляка вступають на загальних підставах з поляками, тому до уваги беруть бали по ЗНО з профільних предметів. Якщо вступ успішний, то студенти навчаються безкоштовно та можуть отримувати соціальну стипендію

Можливість безкоштовного навчання є і у кандидатів без Карти Поляка. Усі студенти, які мають сертифікат Польської Державної комісії на рівні С1, навчаються у державних ВНЗ безкоштновно. Додатково при вступі таких кандидатів беруть до уваги бали по ЗНО по профільним предметам

3 ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ВНЗ

1) атестат про повну середню освіту з апостилем (оригінал);

2) додаток до атестата про повну середню освіту з апостилем (оригінал);

3) переклад атестата і додатку на польську мову*;

4) сертифікат ЗНО та інформаційна довідка з перекладом на польську мову*;

5) довідка про проходження медичного огляду для вступу до ВНЗ - не на усі спеціальності;

6) переклад довідки на польську мову*;

7) 4 фото (35 мм * 45 мм);

8) копія закордонного паспорта;

9) анкета абітурієнта

10) для неповнолітніх (до 18-ти років): спеціальний документ про згоду батьків на навчання в Університеті неповнолітньої дитини, завірений у Консульстві!!!

Для кандидатів на вступ до магістратури до перерахованих вище документів додається диплом бакалавра з додатком (з апостилем) і переклад цих документів на польську мову*

* Переклад на польську мову польським присяжним перекладачем і проставлення апостиля на освітніх документах виконує StudentWay (всі витрати по цим процедурам входять у вартість наших послуг)

4 ОПЛАТИ ПРИ ВСТУПІ

При реєстрації в електронній системі оплачується реєстраційний внесок. Сума реєстраційного внеску - 85 злотих

Якщо реєстрація на декілька спеціальностей, то реєстраційні внески оплачуються на кожну спеціальність

Реєстраційні внески не підлягають поверненню

5 ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Вартість навчання залежить від обраної спеціальності

БАКАЛАВРІАТ    МАГІСТРАТУРА    НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ

6 ГУРТОЖИТКИ

Університет має свої гуртожитки. Розподіл місць в гуртожитках ведеться самим університетом, тобто можливості обирати, в якому гуртожитку жити, немає

Вартість проживання в гуртожитку орієнтовно 450-550 злотих в місяць

ВАЖЛИВО!!! Розподіл місць в гуртожитках починається тільки у вересні. Тому отримати документ про підтверждення наявності житла у студента можливо не раніше середини вересня (а може й пізніше). Як наслідок, подача на візу також буде з запізненням

УСІ ВНЗ ПОЛЬЩІ

ПОСТУПЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АДАМА МИЦКЕВИЧА В ПОЗНАНИ
Что нужно знать?
 
1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
  В Университет им. Адама Мицкевича могут поступать все кандидаты, которые имеют полное среднее образование и не имеют противопоказания к обучению на выбранной специальности. Для поступления в магистратуру кандидат должен иметь диплом бакалавра
2 ЭКЗАМЕНЫ, СОБЕСЕДОВАНИЯ, ТЕСТИРОВАНИЕ
 

При поступлении на бакалавриат учитывают баллы по ВНО по профильным прементам. Какие предметы для какой специальности, можете узнать у представителей нашего Агентства

При поступлении на англоязычные специальности кандидаты дополнительно предоставляют международный сертификат, подтверждающий знание языка на уровне В2. Подробную информацию о сертификатах английского можно получить у сотрудников StudentWay

Кандидаты с Картой Поляка поступают на общих основаниях с поляками, поэтому во внимание принимают баллы по ВНО по профильным предметам. Если поступление успешное, то студенты учатся бесплатно и могут получать социальную стипендию

Возможность бесплатного обучения есть и у кандидатов без Карты Поляка. Все студенты, имеющие сертификат Польской Государственной комиссии на уровне С1, учатся в государственных ВУЗах безкоштновно. Дополнительно при поступлении таких кандидатов принимают во внимание баллы по ВНО по профильным предметам

3 ДОКУМЕНТІ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ

1) аттестат о полном среднем образовании с апостилем (оригинал);

2) приложение к аттестату о полном среднем образовании с апостилем (оригинал);

3) перевод аттестата и приложения на польский язык *;

4) сертификат ВНО и информационная справка с переводом на польский язык *;

5) справка о прохождении медицинского осмотра для поступления в ВУЗ - не в все специальности;

6) перевод справки на польский язык *;

7) 4 фото (35 мм * 45 мм);

8) копия заграничного паспорта;

9) анкета абитуриента;

10) для несовершеннолетних (до 18 лет): специальный документ о согласии родителей на обучение в Университете несовершеннолетнего ребенка, завиренный в Консульстве!!!

Для кандидатов на поступление в магистратуру к перечисленным выше документам прилагается диплом бакалавра с приложением (в апостилем) и перевод этих документов на польский язык *

* Перевод на польский язык польским присяжным переводчиком и проставление апостиля на образовательных документах выполняет StudentWay (все расходы по этим процедурам входят в стоимость наших услуг)

4 ОПЛАТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

При регистрации в электронной системе оплачивается регистрационный взнос. Сумма регистрационного взноса - 85 злотых

Если регистрация на несколько специальностей, то регистрационные взносы оплачиваются на каждую специальность

Регистрационные взносы не подлежат возврату

5 СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Стоимость обучения зависит от выбранной специальности

БАКАЛАВРИАТ    МАГИСТРАТУРА    ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ

6 ОБЩЕЖИТИЯ

Университет имеет свои общежития. Распределение мест в общежитиях ведется самим университетом, то есть возможности выбирать, в каком общежитии жить, нет

Стоимость проживания в общежитии ориентировочно 450-550 злотых в месяц

ВАЖНО!!! Распределение мест в общежитиях начинается только в сентябре. Поэтому получить документ о подтверждении наличия жилья у студента возможно не ранее середины сентября (а может и позже). Как следствие, подача на визу также будет с опозданием

ВСЕ ВУЗЫ ПОЛЬШИ

Оновлено 25.01.2021


Оберіть зручний спосіб зв'язку та отримайте відповіді на свої запитання максимально швидко

Viber

Telegram

Messenger

Whatsapp

Instagram

Studentway® - всі права захищено