Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

ВСТУП ДО ВНЗ СЛОВАЧЧИНИ

ПОСЛУГИ ЗІ ВСТУПУ ДО ВНЗ СЛОВАЧЧИНИ

Продукт «Словаччина Університет Allinclusive»

ПОСЛУГА

Пакет "Базовий"Пакет «Allinclusive»
1. Консультації з питань навчання у Словаччині: + +
- вимоги у процесі вступу, + +
- умови навчання, + +
- умови оплати за навчання + +
- умови проживання + +
2. Допомога у визначенні ключових параметрів пошуку навчального закладу: напрямок підготовки, спеціальність, мова навчання, бюджет, особливі побажання та ін. + +
3. Профорієнтаційна робота + +
4. Підбір навчального закладу та освітнього напрямку згідно з індивідуальними побажаннями + +
5. Надання Клієнту варіантів ВНЗ, обговорення варіантів вступу + +
6. Оформлення документів для вступу + +
- переклад документів у словацького перекладача, + +
- апостилювання, + +
- нотаріальне засвідчення, + +
- нострификація у Словаччині + +
7. Проведення переговорів, офіційна переписка з навчальним закладом від імені Абітурієнта + +
8. Подача документів в обраний ВНЗ + +
9. Консультації по оплаті реєстраційного внеску за заявку до ВНЗ + +
10. Отримання запрошення на навчання. Передача Абітурієнту офіційного документу про зарахування в навчальний заклад + +
11. Інформаційна підтримка по оформленню ВНП на основі навчання + +
12. Бронювання місця в гуртожитку - +
13. Зустріч по приїзду, поселення в гуртожитку - +
14. Знайомство з ВНЗ, основними порядками міста та країни - +
15. Підключення до оператора мобільного зв'язку в Словаччині - +
16. Реєстрація в системі Aise - +
17. Підготовка та подача необхідних документів на ВНП на основі навчання: - +
- присяжні переклади* - +
- супровід в міграційну поліцію для подачі документів - +
18. Відкриття рахунку в банку - +
19. Інформаційний супровід студента - +
Вартість: 850 євро 1500 євро

Оплата послуг по договору проводиться 2-ма частинами:

- 750 євро – при підписанні договору

- 750 євро – при отриманні документа про зарахування

!!! *Переклади документів для ВНП оплачуються окремо

Вартість залежить від кількості сторінок перекладу – 200-250 євро

Якщо обираєте пакет «Базовий», то окремо можна взяти послуги:

ПОСЛУГА

Ціна, в євро
1. Бронювання місця в гуртожитку 100
2.  Зустріч по приїзду, поселення в гуртожитку 50-200
3. Знайомство з ВНЗ, основними порядками міста та країни 50
4. Підключення до оператора мобільного зв'язку в Словаччині 30
5. Реєстрація в системі Aise 70
Підготовка та подача необхідних документів на ВНП на основі навчання: 400
- присяжні переклади*
- супровід в міграційну поліцію для подачі документів
7. Відкриття рахунку в банку 50
8. Інформаційний супровід студента 300

!!! *Переклади документів для ВНП оплачуються окремо

Вартість залежить від кількості сторінок перекладу – 200-250 євро

Додаткові фінансові витрати при вступі до ВНЗ описані у розділі "Повний перелік витрат"

УСЛУГИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫ СЛОВАКИИ

Продукт «Словакия Университет Allinclusive»

УСЛУГА

Пакет "Базовый"Пакет «Allinclusive»
1. Консультации по обучению в Словакии: + +
- требования к процессу поступления, + +
- условия обучения, + +
- условия оплаты за обучение, + +
- условия проживания + +
2. Помощь в определении ключевых параметров поиска учебного заведения: направления обучения, специальности, язык обучения, бюджет, особые пожелания, др. + +
3. Профориентационная работа + +
4. Подбор учебного заведения и образовательного направления согласно индивидуальных пожеланий + +
5. Предоставление Клиенту вариантов ВУЗов, обсуждение нюансов поступления + +
6. Оформление документов для поступления: + +
- перевод документов в Словакии, + +
- апостилирование, + +
- нотариальное заверение, + +
- нострификация в Словакии + +
7. Ведение переговоров, официальная переписка с учебным заведением  от имени Абитуриента + +
8. Подача докуентов в выбранный ВУЗ + +
9. Консультации по оплате заявления и его регистрация в выбранном Вузе + +
10. Получение приглашения на учебу. Передача  Абитуриенту официального документа о зачислении в учебное заведение + +
11. Информационная поддержка по оформлению ВНЖ на обучение + +
12. Бронирование места в общежитии - +
13. Встреча по прибытию, поселение в общежитие - +
14. Ознакомление с университетом, основными порядками города и страны - +
15. Подключение к оператору мобильной связи - +
16. Регистрация в системе Aise - +
17. Подготовка и подача необходимых документов на ВНЖ на основании учебы: - +
- судебные переводы* - +
- сопровождение в миграционную полицию для подачи документов  - +
18. Открытие личного счета в банке - +
19. Информационное сопровождение студента - +
Стоимость пакета: 850 евро 1500 евро

Оплата услуг по договору производится 2-мя частями:

- 750 евро – при подписании договора

- 750 евро – при получении документа о зачислении

!!! *Переводы документов оплачиваются отдельно

Стоимость зависит от количества страниц перевода – 200-250 евро

Если выбираете пакет «Базовый», то отдельно можно взять услуги:

УСЛУГА

Цена, евро
1. Бронирование места в общежитии 100
2. Встреча по прибытию, поселение в общежитие 50-200
3. Ознакомление с университетом, основными порядками города и страны 50
4. Подключение к оператору мобильной связи 30
5. Регистрация в системе Aise 70
6. Подготовка и подача необходимых документов на ВНЖ на основании учебы: 400
- судебные переводы*
- сопровождение в миграционную полицию для подачи документов
7. Открытие личного счета в банке 50
8. Информационное сопровождение студента 300

!!! *Переводы документов оплачиваются отдельно

Стоимость зависит от количества страниц перевода – 200-250 евро

Дополнительные финансовые затраты при поступлении в ВУЗы описаны в разделе "Полный список затрат"


Оберіть зручний спосіб зв'язку та отримайте відповіді на свої запитання максимально швидко

Viber

Telegram

Messenger

Whatsapp

Instagram

Studentway® - всі права захищено