Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

ВИЩА ОСВІТА В ЧЕХІЇ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ ПО ВСТУПУ В УНІВЕРСИТЕТИ ЧЕХІЇ

Основні кроки:

- пройти річний курс чеської мови в Чехії (ми допомагаємо вам отримати усі документи для оформлення візи в Чехію);

- перебуваючи у Чехії пройти НОСТРИФІКАЦІЮ (цей процес проходить під керівництвом чеського куратора, ймовірність підтвердження ваших документів 99,9 %);

- обрати університет та майбутню спеціальність, подати документи до ВНЗ (процес проходить під повним контролем чеських кураторів);

- при необхідності скласти іспити та вступити на обрану спеціальність (річна підготовка та проживання у Чехії, допомога досвідчених спеціалістів, ГАРАНТУЮТЬ успішність вступу)

ВИЩА ОСВІТА У ЧЕХІЇ

Освітні рівні:

- бакалавр (3 роки);

- інженер (3,5 роки);

- магістр (2 роки);

- магістр-інженер (1,5 роки)

Мова навчання:

- чеська;

- англійськакий

Вартість навчання:

- чеською мовою в державних ВНЗ – БЕЗКОШТОВНО;

- англійською мовою – вартість від 2500 євро за рік

Процедура вступу для іноземців:

- підготовче відділення чеською мовою з вивченням мови та додаткових предметів;

проходження процесу нострифікації (порівняння освітніх програм українських шкіл з освітніми програмами чеських шкіл; порівнюються години і в разі недостатньої кількості годин здаються іспити);

- вступні іспити до Університету

Більш детально про можливості навчання у Чехії:

З кожним роком все більше абітурієнтів цікавить навчання за кордоном, і не дивно, що найбільш свідомих і націлених на перспективи цікавить саме Чехія. Освіту в Чехії вже з давніх пір прийнято вважати однією з найкращих і перспективних в порівнянні з іншими європейськими країнами

Отримавши диплом чеського ВНЗ можна бути впевненим, що він буде прийнятий в будь-якій країні Європейського Союзу і світу. Що в подальшому значно розширює коло роботодавців для подальшого місця роботи

Навчання в Чехії - це не тільки європейський рівень підготовки, практики, сучасні методи навчання, але і чудовий час для екскурсій, вивчення інших мов, подорожей, практик і підробітків. Чехія географічно знаходиться в центральній частині Європи, її сусіди - Німеччина, Польща, Австрія і Словаччина

Тут збережені історичні замки, будівлі та пам'ятники архітектури. І паралельно з цим в ній багато сучасних пам'ятників, парків і різних місць відпочинку та розваг. Студенти у вільний від навчання час можуть курсувати по всій Європі, тим більше, що студентські пільги і знижки, дозволяють купувати проїзні квитки на міжнародний транспорт за цілком прийнятними цінами

Для навчання в Чехії можна вибрати державний чи приватний ВНЗ. Тривалість навчання в Чехії для Українців на ступінь бакалавра становить 3 роки, інженера 3,5 року, магістратура - 1,5 - 2 роки

Навчання в Чехії можливо чеською або англійською мовами

Навчання в Чехії для українців в державних ВНЗ на чеській мові - безкоштовне

Вартість навчання в Чехії для українців в приватних вузах або англійською мовою від 2000 євро за рік

Навчання в Чехії для українців стає цілком доступним при наявності належного рівня знань чеської мови і успішно складених вступних іспитах до ВНЗ та нострифікації

Спеціалісти з чеською освітою ЗАТРЕБУВАНІ, тому отримати вищу освіту в Чехії – це ПРЕСТИЖНО!

 

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

 

З питань освіти в Чехії звертайтеся:

+38 097 113 76 29, Олена

 

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ В УНИВЕРСИТЕТЫ ЧЕХИИ

Основные шаги:

- пройти годовой курс чешского языка в Чехии (мы поможем вам получить все документы для оформления визы в Чехию);

- находясь в Чехии пройти НОСТРИФИКАЦИЮ (этот процесс проходит под руководством чешского куратора, вероятность подтверждения Ваших документов 99,9 %);

- выбрать университет и будущую специальность, подать документы в ВУЗ (процесс проходит по полным контролем чешских кураторов);

- при необходимости сдать экзамены и поступить на выбранную специальность (годовая подготовка и проживание в Чехии, помощь опытных специалистов, ГАРАНТИРУЮТ успешность поступления)

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ

Образовательные уровни:

бакалавр (3 года);

инженер (3,5 года);

магистр (2 года);

магистр-инженер (1,5 года)

Языки обучения:

чешский;

английский

Стоимость обучения:

на чешском языке в государственных ВУЗах – БЕСПЛАТНО;

на английском – стоимость от 2500 евро за год

Процедура поступления для иностранцев:

подготовительное отделение на чешском языке с изучением языка и дополнительных предметов;

прохождение процесса нострификации (сравнение образовательных программ украинских школ с образовательными программами чешских школ; сравниваются часы и в случае недостаточного количества часов сдаются экзамены);

вступительные экзамены в Университет

Более подробно о возможностях обучения в Чехии:

С каждым годом все больше абитуриентов интересует обучение за рубежом, и не удивительно, что самых сознательных и нацеленных на перспективы интересует именно Чехия

Образование в Чехии уже с давних пор принято считать одним из самых лучших и перспективных в сравнении с другими европейскими странами. Получив диплом о чешского вуза можно быть уверенным, что он будет принят в любой стране европейского союза и мира. Что в дальнейшем значительно расширяет круг работодателей для дальнейшего места работы

Учеба в Чехии - это не только европейский уровень подготовки, практики, современные методы обучения но и замечательное время для экскурсий, изучения других языков, путешествий, практик и подработок. Чехия географически находится в центральной части Европы, ее соседи - Германия, Польша, Австрия и Словакия

Здесь сбережены исторический, замки, здания и памятники архитектуры. И параллельно с этим в ней много современных памятников, парков и различный мест отдыха и развлечений. Студенты в свободное от обучения время могут курсировать по всей Европе, тем более, что студенческие льготы и скидки, позволяют приобретать проездные билеты на международный транспорт по вполне приемлемым ценам. Для обучения в Чехии можно выбрать государственный или частный вуз. Продолжительность обучения в Чехии для Украинцев на степень бакалавра составляет 3 года, инженера 3,5 года, магистратура – 1,5 - 2 года

Обучение в Чехии возможно на Чешском или английском языках

Обучение в Чехии для украинцев в государственных вузах на чешском языке – бесплатное

Стоимость обучения в Чехии для украинцев в частных вузах или на английском языке от 2000 евро за год

Учеба в Чехии для украинцев становится вполне доступной при наличии должного уровня познаний чешского языка и успешно сданных вступительных экзаменов в вуз и нострификации

Специалисты с чешским образованием ВОСТРЕБОВАНЫ, поэтому получить высшее образование в Чехии – это ПРЕСТИЖНО!

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По вопросам образования в Чехии обращайтесь:

+38 097 113 76 29, Елена