Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

Навчання в магістратурі у Польщі для іноземців

Магістратура в Польщі для українців доступна для випускників ВНЗ, які отримали диплом бакалавра або магістра.

Польські університети пропонують різні програми навчання. Навчання в Польщі для українців проводиться польською та англійською мовами. Більш широкий вибір спеціальностей пропонується польською мовою, англійською - вибір менший. Але це будуть одні з найбільш затребуваних напрямків, такі як IT-спеціальності, спеціальності в області міжнародних відносин, європейської та міжнародне право, логістика, бізнес-спеціальності, журналістика.

Магістратура в Польщі для українців - це державні та приватні університети з великим вибором спеціальностей. Вартість навчання від 900 євро за рік. Ціна залежить від обраного університету, спеціальності та мови навчання. Також є безкоштовні програми.

Вступити до магістратури в Польщі можна за тією ж спеціальністю, що в дипломі бакалавра, в деяких випадках можна змінити спеціальність (навіть кардинально). Більш детально з цього питання звертайтеся до фахівців, які працюють в нашому Агентстві.

Випускники українських університетів можуть реально оцінити різницю підготовки у вітчизняних ВНЗ та університетах Польщі. На жаль, українські ВНЗ в своїй більшості не мають того рівня матеріально-технічної бази, які є у польських університетів. Завдяки підтримці держави і ЄС, польські університети мають в своїх лабораторіях нове обладнання і можуть дозволити собі запрошувати для проведення занять провідні фахівці великих компаній, дипломатів, міністрів, відомих журналістів і громадських діячів. Це є запорукою того, що студенти отримують практичні знання, які в подальшому можуть застосувати під час побудови кар'єри.

Навчання в Польщі для українців, зокрема, магістратура в польських ВНЗ - це можливість отримати якісні знання та реалізувати себе, як фахівця, в європейських або світових компаніях.

Магистратура в Польше для украинцев доступна для выпускников ВУЗов, которые получили диплом бакалавра или магистра.

Польские университеты предлагают различные программы обучения. Обучение в Польше для украинцев проводится на польском и английском языках. Более широкий выбор специальностей предлагается на польском языке, на английском – выбор меньше. Но это будут одни из самых востребованных направлений, такие как IT-специальности, специальности в области международных отношений, европейское и международное право, логистика, бизнес-специальности, журналистика.

Магистратура в Польше для украинцев – это государственные и частные университеты с большим выбором специальностей. Стоимость обучения от 900 евро за год. Цена зависит от выбранного университета, специальности и языка обучения. Также есть бесплатные программы.

Поступить в магистратуру в Польше можно по той же специальности, что в дипломе бакалавра, в некоторых случая можно изменить специальность (даже кардинально). Более подробно по данному вопросу обращайтесь к специалистам, которые работают в нашем Агентстве.

Выпускники украинских университетов могут реально оценить разницу подготовки в отечественных ВУЗах и университетах Польши. К сожалению, украинские ВУЗы в своем большинстве не имеют того уровня материально-технической базы, которые есть у польских университетов. Благодаря поддержке государства и ЕС, польские университеты имеют в своих лабораториях новое оборудование и могут позволить себе приглашать для проведения занятий ведущих специалистов крупных компаний, дипломатов, министров, известных журналистов и общественных деятелей. Это является залогом того, что студенты получают практические знания, которые в дальнейшем могут применить во время построения карьеры.

Учеба в Польше для украинцев, в частности, магистратура в польских ВУЗах – это возможность получить качественные знания и реализовать себя, как специалиста, в европейских или мировых компаниях.


Оберіть зручний спосіб зв'язку та отримайте відповіді на свої запитання максимально швидко

Viber

Telegram

Messenger

Whatsapp

Instagram

Studentway® - всі права захищено